Проста допомога – пропозиції для шукачів притулку з дозволом S

Straightforward assistance – offers for refugees with an S permit

Ми прагнемо допомогти полегшити перехід до життя у Швейцарії людям вимушеним виїхати з України через війну, незалежно від національності.
 

Усі пропозиції та основну інформацію можна знайти нижчеWe are committed to helping vulnerable people who have fled the war in Ukraine – regardless of nationality – with different offers to make the transition into life in Switzerland easier. 
 

All offers and key information below.

Хто може відкрити рахунок?

Шукачі притулку, які потребують гуманітарну допомогу через війну в Україні та мають дозвіл S – незалежно від їхньої національності – можуть відкрити банківський рахунок CSX з дебетовою карткою Premium Black Mastercard (або CSX Young для молоді від 12 до 25 років).
 

Що включає пропозиція?

 • Приватний рахунок у швейцарських франках
 • Дебетова карта Mastercard
 • Доступ до онлайн - та мобільного банкінгу
 • Необмежена кількість зняття коштів з банкоматів Credit Suisse
 • За потреби також можна орендувати безпечний банківський сейф (за наявності)
 • Пропозиція безкоштовна протягом першого року

 

Які вимоги до відкриття рахунку?

 •  Для відкриття рахунку при собі необхідно мати дійсний закордонний паспорт/посвідчення особи, а також посвідчення особи зі статусом S
 • Якщо ви не володієте німецькою чи англійською мовами, будь ласка, візьміть довірену особу, яка допоможе вам з перекладом

 

Де я можу скористатися безкоштовною пропозицією?

Онлайн, завантаживши додаток Credit Suisse CSX

У будь-якому відділенні Credit Suisse у Швейцарії

Хто може подати заявку?

Шукачі притулку, які потребують гуманітарної допомоги через війну в Україні – незалежно від національності – які мають необхідний досвід та навички і відповідають таким вимогам:

 • дозвіл S
 • Дуже хороші навички англійської мови або знання швейцарської національної мови (німецька, французька чи італійська)
   

Які документи мені потрібні?

 • CV та мотиваційний лист
 • Копія дозволу S або підтвердження «позитивного рішення про надання тимчасової охорони»
 • Копія паспорта
   

У яких сферах відкриті можливості?

Бізнес Менеджмент; Комунікації/Брендинг/Маркетинг; Фінанси/Контролінг/Облік та аудит; Кадрові ресурси/Навчання та розвиток; Законодавство та відповідність; Менеджмент продукту; Управління відносинами/консультування клієнтів; дослідження; Управління ризиками; Продажі/Торгівля/Інвестиційний банкінг; Розробка програмного забезпечення/системи та бізнес-інженерія; Стратегія/Консалтинг/Управління проектами
 

Куди подати заявку?

Що передбачає ця пропозиція? 

Власники Дозволу S, яким виповнилося 18 років, можуть здійснити одноразовий обмін валюти в розмірі максимум 10 000 українських гривень (UAH) на швейцарські франки (CHF) в окремих відділеннях банку Credit Suisse. 

 

Важлива примітка:

 • Батьки не можуть здійснювати обмін валюти від імені дітей
 • Довіреності не приймаються
 • Обмін валюти проводиться лише в окремих відділеннях і не може здійснюватися через мобільний банкінг

 

Які вимоги передбачені щодо обміну гривень (UAH) на швейцарські франки (CHF)?

 • Власник Дозволу S в Швейцарії
 • Власник не є неповнолітнім, тобто старший 18 років (згідно з інформацією у Дозволі S для осіб, які потребують захисту)
 • Раніше не здійснювався обмін українських гривень (UAH) на швейцарські франки (CHF), який зареєстрований за номером ZEMIST даної особи

 

Які документи необхідно принести до відділення?

 • Дозвіл S для особи, яка потребує захисту, або письмове підтвердження того, що відповідна особа отримає Дозвіл S
 • Документ, який посвідчує особу

 

Яка сума приймається для обміну?

 • Відповідно до інструкцій, встановлених федеральним урядом Швейцарії, максимальна сума становить 10 000 гривень (еквівалент приблизно 300 швейцарських франків)

 

Скільки транзакцій можна виконувати?

 • На одну уповноважену особу дозволяється лише одна транзакція, незалежно від того, чи особа раніше обмінювала максимальну суму

 

Які банкноти приймаються?

 • Номінали банкнот: 100 (сто) гривень і більше
 • Серії банкнот, які зараз перебувають в обігу: Серії, починаючи з 2003 року
 • Детальна інформація про серії банкнот, які зараз перебувають в обігу, доступна на сайті: Про банкноти (bank.gov.ua)

 

Де я можу скористатися цією безкоштовною пропозицією?

Аарау

Bahnhofstrasse 49

Баден

Bahnhofplatz 1
Базель-Св. Альбана St. Alban-Graben 1-3
Берн Bundesplatz 2
К'яссо Piazza Indipendenza 5
Кур Bahnhofstrasse 12
Фрібур Avenue de la Gare 13
Женева Площа Бель-Ейр Place Bel-Air 2
Женева- Корнавін Rue de Lausanne 11-19
Лозанна Rue du Lion d'Or 5-7
Лісталь Am Bahnhofplatz 13
Лугано - Вегецці Via G. Vegezzi 1
Люцерн Schwanenplatz 8
Ольтен Frohburgstrasse 15
Поррантрюї Rue du Temple 2
Сьйон Avenue du Midi 12
Санкт-Галлен St. Leonhardstrasse 3
Веденсвіль Friedbergstrasse 9
Вінтертур Stadthausstrasse 16
Цуг Bahnhofstrasse 17
Цюрих-Ауссерзиль Badenerstrasse 50
Цюрих-Ерлікон Ohmstrasse 2 / 4
Цюрих-Площа Парадеплац Paradeplatz 8
Цюрих-Зефельд Seefeldstrasse 1

Who can open an account?

Refugees who are in humanitarian need due to the war in Ukraine and hold an S permit – regardless of their nationality – can open a CSX account with a Premium Black Debit Mastercard (or CSX Young for 12- to 25-year-olds).
 

What does the offer include?

 • Private account in CHF 
 • Debit Mastercard 
 • Access to online and mobile banking 
 • An unlimited number of withdrawals from Credit Suisse ATMs 
 • A safe deposit box can also be rented, where necessary (if available) 
 • The base fees are waived for the first year
   

What are the requirements for opening an account?

 • When opening an account, please bring your valid foreign passport/identity card as well as your S permit
 • If you do not speak German or English, please bring a person who you trust and can help to interpret for you.
   

Where can I take advantage of the free offer?

Online by downloading the Credit Suisse CSX App

In any Credit Suisse branch in Switzerland

Who can apply?

Refugees in humanitarian need due to the war in Ukraine – regardless of nationality – who have the required experience and skills and meet the following requirements:

 • S permit
 • Very good English skills, or knowledge of a Swiss national language (German, French, or Italian)
   

What application documents do I need?

 • CV and letter of motivation 
 • Copy of S permit or confirmation of "positive decision on granting of temporary protection" 
 • Copy of passport
   

In which areas are open opportunities?

Business Management; Communications/Branding/Marketing; Finance/Controlling/Accounting & Audit; Human Resources/Learning & Development; Legal & Compliance; Product Management; Relationship Management/Client Advisory; Research; Risk Management; Sales/Trading/Investment Banking; Software Development/Systems & Business Engineering; Strategy/Consulting/Project Management
 

Where do I apply?

What does the offer include? 

Holders of an S permit who are older than 18 are able to carry out a one-time currency exchange up to a maximum of UAH 10,000 (Ukrainian hryvnia) into Swiss francs at certain Credit Suisse branches. 

 

Important note:

 • Parents cannot exchange money on behalf of their children
 • Authorized representatives (holders of a power of attorney) cannot exchange money on behalf of someone else
 • Currency exchanges may only take place at specific branches and cannot be carried out via mobile banking

 

What are the requirements for exchanging UAH for CHF?

 • Person must be a holder of an S permit in Switzerland
 • The S-permit holder is 18 or older (as per the information on the S permit for people in need of protection)
 • There has not yet been an exchange of Ukrainian hryvnia (UAH) for Swiss francs (CHF) registered for the holder's ZEMIS number

 

Which documents must be brought to the branch?

 • An S permit for people in need of protection or written confirmation that the person in question will receive an S permit
 • Identification document

 

How much money will be accepted?

 • In line with the guidelines set out by the Swiss federal government, the maximum amount is UAH 10,000 (equivalent to approximately CHF 300)

 

How many transactions can be made?

 • Only one transaction per authorized person is permitted, regardless of whether the person has not previously exchanged the maximum amount

 

Which banknotes are accepted?

 • Banknote denomination: UAH 100 (one-hundred) or higher
 • Banknote series that are currently in circulation: Series from 2003 onwards
 • Details of the banknote series currently in circulation are available on: About Banknotes

 

Where can I take advantage of the free offer?

Aarau

Bahnhofstrasse 49

Baden

Bahnhofplatz 1
Basel-Stadt Alban St. Alban-Graben 1-3
Bern Bundesplatz 2
Chiasso Piazza Indipendenza 5
Chur Bahnhofstrasse 12
Fribourg Avenue de la Gare 13
Geneva Bel-Air Place Bel-Air 2
Geneva Cornavin Rue de Lausanne 11-19
Lausanne Rue du Lion d'Or 5-7
Liestal Am Bahnhofplatz 13
Lugano Vegezzi
Via G. Vegezzi 1
Lucerne
Schwanenplatz 8
Olten
Frohburgstrasse 15
Porrentruy Rue du Temple 2
Sion Avenue du Midi 12
St. Gallen St. Leonhardstrasse 3
Wädenswil Friedbergstrasse 9
Winterthur Stadthausstrasse 16
Zug Bahnhofstrasse 17
Zurich-Aussersihl Badenerstrasse 50
Zurich-Oerlikon
Ohmstrasse 2 / 4
Zurich Paradeplatz
Paradeplatz 8
Zurich-Seefeld Seefeldstrasse 1