Проста допомога – пропозиції для шукачів притулку з дозволом S

Straightforward assistance – offers for refugees with an S permit

Ми прагнемо допомогти полегшити перехід до життя у Швейцарії людям вимушеним виїхати з України через війну, незалежно від національності.
 

Усі пропозиції та основну інформацію можна знайти нижчеWe are committed to helping vulnerable people who have fled the war in Ukraine – regardless of nationality – with different offers to make the transition into life in Switzerland easier. 
 

All offers and key information below.

Хто може відкрити рахунок?

Шукачі притулку, які потребують гуманітарну допомогу через війну в Україні та мають дозвіл S – незалежно від їхньої національності – можуть відкрити банківський рахунок CSX з дебетовою карткою Premium Black Mastercard (або CSX Young для молоді від 12 до 25 років).
 

Що включає пропозиція?

 • Приватний рахунок у швейцарських франках
 • Дебетова карта Mastercard
 • Доступ до онлайн - та мобільного банкінгу
 • Необмежена кількість зняття коштів з банкоматів Credit Suisse
 • За потреби також можна орендувати безпечний банківський сейф (за наявності)
 • Пропозиція безкоштовна протягом першого року

 

Які вимоги до відкриття рахунку?

 •  Для відкриття рахунку при собі необхідно мати дійсний закордонний паспорт/посвідчення особи, а також посвідчення особи зі статусом S
 • Якщо ви не володієте німецькою чи англійською мовами, будь ласка, візьміть довірену особу, яка допоможе вам з перекладом

 

Де я можу скористатися безкоштовною пропозицією?

Онлайн, завантаживши додаток Credit Suisse CSX

У будь-якому відділенні Credit Suisse у Швейцарії

Хто може подати заявку?

Шукачі притулку, які потребують гуманітарної допомоги через війну в Україні – незалежно від національності – які мають необхідний досвід та навички і відповідають таким вимогам:

 • дозвіл S
 • Дуже хороші навички англійської мови або знання швейцарської національної мови (німецька, французька чи італійська)
   

Які документи мені потрібні?

 • CV та мотиваційний лист
 • Копія дозволу S або підтвердження «позитивного рішення про надання тимчасової охорони»
 • Копія паспорта
   

У яких сферах відкриті можливості?

Бізнес Менеджмент; Комунікації/Брендинг/Маркетинг; Фінанси/Контролінг/Облік та аудит; Кадрові ресурси/Навчання та розвиток; Законодавство та відповідність; Менеджмент продукту; Управління відносинами/консультування клієнтів; дослідження; Управління ризиками; Продажі/Торгівля/Інвестиційний банкінг; Розробка програмного забезпечення/системи та бізнес-інженерія; Стратегія/Консалтинг/Управління проектами
 

Куди подати заявку?

Who can open an account?

Refugees who are in humanitarian need due to the war in Ukraine and hold an S permit – regardless of their nationality – can open a CSX account with a Premium Black Debit Mastercard (or CSX Young for 12- to 25-year-olds).
 

What does the offer include?

 • Private account in CHF 
 • Debit Mastercard 
 • Access to online and mobile banking 
 • An unlimited number of withdrawals from Credit Suisse ATMs 
 • A safe deposit box can also be rented, where necessary (if available) 
 • The base fees are waived for the first year
   

What are the requirements for opening an account?

 • When opening an account, please bring your valid foreign passport/identity card as well as your S permit
 • If you do not speak German or English, please bring a person who you trust and can help to interpret for you.
   

Where can I take advantage of the free offer?

Online by downloading the Credit Suisse CSX App

In any Credit Suisse branch in Switzerland

Who can apply?

Refugees in humanitarian need due to the war in Ukraine – regardless of nationality – who have the required experience and skills and meet the following requirements:

 • S permit
 • Very good English skills, or knowledge of a Swiss national language (German, French, or Italian)
   

What application documents do I need?

 • CV and letter of motivation 
 • Copy of S permit or confirmation of "positive decision on granting of temporary protection" 
 • Copy of passport
   

In which areas are open opportunities?

Business Management; Communications/Branding/Marketing; Finance/Controlling/Accounting & Audit; Human Resources/Learning & Development; Legal & Compliance; Product Management; Relationship Management/Client Advisory; Research; Risk Management; Sales/Trading/Investment Banking; Software Development/Systems & Business Engineering; Strategy/Consulting/Project Management
 

Where do I apply?